Spoed
Tijdens openingstijden: 071-4014600 (kies optie 1). Buiten openingstijden: dokterspost 0252-240212.

Praktijkkenmerken

Identiteit/visie:

Binnen mijn praktijk wil ik een breed aanbod aan zorg bieden met respect voor het individu en zijn of haar achtergrond. Zorg van hoge kwaliteit, doelmatig, efficient en dicht bij huis, gebruik makend van de uitgebreide faciliteiten van ons centrum en de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking zowel met de andere huisartsen als met de andere eerstelijns hulpverleners in het centrum. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een zeer ruime ervaring, aangevuld met kennis door intensieve nascholing en een nauwe relatie met het huisartsinstituut in Leiden. Het afstemmen van de zorg op de vraag van de patient is een centraal thema. Ook het buiten de praktijktijden beschikbaar blijven voor patiënten in de laatste fase van hun leven is een onderdeel van mijn praktijkvoering. Dit totale aanbod organiseer ik samen met de anderen in de HOED Zeehos of als lid van de coöperatie Zorggroep Katwijk.

 

 

Elke huisartsenpraktijk in ons centrum behoudt zijn eigen patiënten. De huisartsen van de HOED Zeehos hebben diverse competenties en karakters. Wij vinden elkaar in een basishouding als arts, waarin de begrippen betrokkenheid, betrouwbaarheid, collegialiteit en wederzijds respect centraal staan. Dit komt tot uiting in een open en gezellige sfeer, waarbij wij onze eigen competenties inzetten en investeren in elkaar.

Van de mensen die bij ons in dienst zijn, verwachten wij dat ook zij elkaar respecteren, hun competenties inzetten en bereid zijn samen te werken. Het wederzijds respect stelt ons in staat om de verschillen in onze groep te gebruiken om onze doelen te bereiken, terwijl de diversiteit en identiteit van de vier praktijken behouden blijft.

Omdat wij ons prachtige vak graag willen worden doorgegeven aan volgende generaties en de meester leert van de leerling, is onderwijs een belangrijk onderdeel van de HOED voor de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. De patiënt profiteert van nieuwe inbreng en kritische toetsing door professionals in opleiding.

Chronische zorg

Ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met chronische ziektes als suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en COPD en ter ondersteuning van de zorg aan kwetsbare ouderen werkt Mieke de Konink als praktijk ondersteuner in de praktijk. Zij is al sinds 1986 aan de praktijk verbonden. Aanvankelijk als assistente maar nu dus, na een intensieve opleiding, als praktijkondersteuner. Zij werkt vier dagen per week en doet spreekuur maar bezoekt indien nodig ook mensen aan huis. Er is intensief overleg met haar om de zorg zo optimaal mogelijk te leveren.

Voor de chronische zorg werken we samen met bijna alle huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten van Katwijk in de Zorggroep Katwijk. Indien u meer wilt weten over deze samenwerking en programma’s kunt u terecht op de website: zgkatwijk.nl/zorgprogrammas

Stoppen met roken

Stoppen met roken levert een grote bijdrage aan uw gezondheid. Indien u hiervoor gemotiveerd bent, kunnen we als praktijk begeleiding bieden. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden bij de praktijkondersteuner Mieke de Konink. Zij heeft hiervoor een speciale training gehad. Naast haar begeleiding kan in overleg met de huisarts ook medicatie worden ingezet die veelal wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Onze praktijk staat ingeschreven in het kwaliteitsregister stoppen met roken.

Kleine ingrepen

In het brede zorgaanbod wat er binnen de praktijk wordt geleverd past ook het doen van kleine chirurgische ingrepen en het plaatsen van spiraaltjes. Aan deze zorg zijn voor de patient vooralsnog geen kosten verbonden tenzij er materiaal opgestuurd moet worden naar het laboratorium. Deze kosten vallen namelijk onder de eigen bijdrage van de ziektekosten verzekering.
Het is wel verstandig om eerst op het spreekuur een afspraak te maken om te bepalen of een ingreep nodig en mogelijk is.

Samenwerking

De praktijk Lodder maakt deel uit van de HOED Zeehos, waar nog drie andere huisartspraktijken gevestigd zijn. Dit zijn de praktijken Brameijer, Kingma en Ten Hove. In de vakanties nemen we voor elkaar waar. In het gezondheidscentrum Zeehos zijn nog meer hulpverleners actief. 

Praktijkondersteuner van de huisarts voor psychische problemen (POH-GGZ):

Om de diagnostiek bij psychische klachten te verbeteren, voor beperkte ondersteuning of een passende verwijzing bij psychische klachten hebben wij samen met de andere huisartsen in Katwijk praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst. Zij behoren dus ook tot de praktijk en we kunnen een afspraak bij hen inplannen. Ook kinderen kunnen door hen gezien worden. De POH-GGZ houden hun spreekuren aan de Vinkeweg 70 te Katwijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op: zgkatwijk.nl/poh-ggz 

© 2023 Huisartsenpraktijk Lodder • Privacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter | Webdesign Studio