Spoed
Tijdens openingstijden: 071-4014600 (kies optie 1). Buiten openingstijden: dokterspost 0252-240212.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Indien u dit moeilijk vindt kunt u ook schriftelijk reageren, daarvoor is een speciaal klachtenformulier beschikbaar. Dit kunt u afgeven in de praktijk of als bijlage naar huisarts J.A.J. Lodder verzenden. De praktijk werkt volgens de klachten procedure van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (www.nhg.org).

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. (www.skge.nl). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van SKGE. (www.skge.nl).

Heeft u andere suggesties of opmerkingen? Deze zijn altijd welkom. Ook positief commentaar horen wij graag!

© 2023 Huisartsenpraktijk Lodder • Privacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter | Webdesign Studio